Băng vệ sinh Elis Safe Night đêm siêu khô thoáng 30cm – 8 miếng

48,000 

Quy cách: kích thước 30cm – 8 miếng